Menu

Klubbens Historie

AIF historie / jubilæum

„Der var engang“, lyder det ofte i eventyrets verden. Historien om fodboldklubben Aulum Idrætsforening er ikke et eventyr, som man normalt kender det, dog er der visse sammenfald med elementer fra eventyrets verden.

Aulum Idrætsforening kan i år 2005 fejre klubbens 75 års jubilæum. Samtidig kan klubben glædes over, at vores støtteforening Aulum IF’s Forældreforening i år 2005 ligeledes kan fejre en mærkedag, nemlig Forældreforeningens 25 års jubilæum. Der er „sparket mange bolde indover“ i årenes løb, og mange af disse bolde er blevet „omsat til mål“ siden den dag i 1930, hvor Aulum IF blev stiftet. Klubbens historie spænder over mange spændende oplevelser, og vi kan se tilbage på en god og sund udvikling over årene, flot båret frem af det frivillige initiativ.

Mange mennesker har hver især bidraget til, at Aulum IF har udviklet sig til det, der tegner klubben i dag: En god, social klub med klare visioner og holdninger og et hyggeligt sted, hvor der er plads til ALLE, piger og drenge, ung som gammel. Kendetegnende har gennem årene været glæden ved at samles om opgaverne, under motto’et „Sammen når vi målet“. Aulum IF’s historie er beskrevet i dette jubilæumshæfte.

Gennem grundig research og samtale med gamle såvel som yngre AIF’ere, der gennem tiden alle har været sammen om at yde et enormt stykke arbejde for klubben, kan vi nu med glæde præsentere Historien om Aulum Idrætsforening fra 1930 til 2005.

Vi takker for den store opbakning, vi har mødt, både fra gamle AIF’ere, venner af klubben og ikke mindst fra klubbens sponsorer, som har gjort det muligt at udgive Historien om Aulum Idrætsforening fra 1930 til 2005.

Vi kan endvidere stolt præsentere Aulum IF’s klubsang AIFén „Når De gule går på banen“. Vedlagt finder du dit helt eget eksemplar af Aulum IF’s Jubilæums CD. Sangen er skrevet og komponeret af to af klubbens medlemmer, Ole Westergaard og Henning Hornshøj, som også bærer vokal-delen. Henrik Bank har bidraget til den musikalske fremførelse, akkompagneret af et kor bestående af klubbens seniorspillere. Aulum Idrætsforenings Bestyrelse Anno 2005

”Aubo-Tribunen”

Så blev den en realitet, hvilket blev markéret med det første spadestik den 20. november 2004 i overværelse af 50 ”tilskuere”. Første spadestik blev taget af Mette Johnsen, en af AIF´s mange talentfulde pigespillere, Erik Wind trofast AIF-støtte igennem mange år, borgmester Chr. Dam Larsen og Jens ”Aubo” Bertelsen.

Det beror ikke på en tilfældighed, at tribunen er kommet til at bære navnet ”Aubo-Tribunen”. Opførelsen af tribunen med projektstart først i det nye år er blevet en realitet, ikke mindst takket være et ikke et uvæsentligt økonomiske bidrag fra Aubo Production A/S. Herudover har vi mødt stor imødekommenhed fra et bredt udsnit af vores trofaste sponsorkreds.

En stor tak skal derfor lyde til alle, som valgte at støtte projektet og ikke mindst til vores samarbejdspartnere omkring projektet Aulum Fritidscenter.

De modtagne tilsagn om bidrag til projektet beløb sig til ca. 1,2 mio.kr.

Luk